Nieuws

Film Production Incentive geactualiseerd per 1 oktober 2017

7 september 2017

De Netherlands Film Production Incentive wordt per 1 oktober 2017 geactualiseerd. De bijdrage per project wordt verhoogd, de regeling wordt verbreed naar high end TV-series en voor speelfilms met een lager productiebudget wordt ruimte gemaakt. Bij de aanpassingen en voorwaarden is rekening gehouden met de toename van het jaarlijkse beslag op de regeling doordat deze internationaal aan bekendheid wint.

Zoals aangekondigd in het beleidsplan 2017-2020 en het jaarverslag 2016, is er bekeken hoe de regeling nog verder aan effectiviteit kon winnen, op basis van de sterke resultaten van de afgelopen jaren. Ook is er bekeken op welke manier de aantrekkelijkheid van Nederland als (co)productieland nog meer kon worden gestimuleerd.

De wijzigingen, die per 1 oktober 2017 van kracht worden, spelen in op vragen uit het veld en sluiten aan op analyses van de werking van de regeling in Nederland en vergelijkbare regelingen in het buitenland.

Leer meer.