Ronde tafel-bespreking over Denktank

uur, VondelCS

Afgelopen tijd is het Netwerk Scenarioschrijvers druk geweest met de interne reorganisatie van de VsenV naar de Auteursbond. Nu is het weer tijd om vooruit te kijken en om na te denken over hoe we de belangen van jullie, schrijvers, het beste kunnen behartigen. Dat willen we graag doen samen met de leden. Daarom roepen wij een denktank in het leven. Deze zal bestaan uit een groep (of poule) van schrijvers die wat meer willen meedenken met het Netwerk.

Het idee is om de leden van de Denktank twee keer per jaar bijeen te roepen. Op zo’n bijeenkomst willen we vooral veel vragen stellen: Waar lopen jullie tegen aan? Wat kan het Netwerk verbeteren? Welke onderwerpen blijven er liggen? Wat gaat er goed in de sector en wat niet? Daarnaast willen we ook in meer detail uitleggen waar wij mee bezig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de auteursrechtenpositie of de zichtbaarheid van de makers.

Bij deze roepen we geïnteresseerden dan ook op om zich op te geven voor deze Denktank.

Op zondag 18 maart organiseren we een Ronde tafel-bijeenkomst, voorafgaand aan de uitreiking van de Zilveren Krulstaarten in VondelCS in Amsterdam, waar we de Denktank zullen bespreken.

Dit evenement is gemaakt door admin.