Dag van het scenario – en de collega’s

Op de 21e Dag van het Scenario van 28 september 2018 stonden niet de scenaristen, maar de collega’s centraal. Regisseurs, editors, cameramensen, kortom al degenen die het scenario gebruiken en erop voortbouwen. Jenny Mijnhijmer en vooral Jaap Peter Enderlé waren zeer op dreef als presentatoren.

De middag begon met een vermakelijk filmpje waarin een van de filmcollega’s aan het woord kwam: Harry Wiessenhaan, een grootheid in visual effects, die tegen een indrukwekkende wand vol automatische nepwapens zijn verhaal deed. Wat Wiessenhaan betreft mogen scenaristen best meer Tarantino-achtige films schrijven, want daarin komt zijn specialisme goed tot zijn recht. Alles is mogelijk in special effects, aldus Wiessenhaan. Wind en regen zijn een makkie, de Dam opblazen is lastiger. Een boom regelen met daaraan één blaadje, dat moet vallen op een teken van de regisseur, dat is pas de echte uitdaging.

Visualiseren

De Amerikaanse filmmaker Elizabeth E. Schuch, hoofdgast van de Dag van het scenario, legde in een keynote uit hoe zij als storyboarder bijdroeg aan grote films als Wonder Woman en Pacific Rim: Uprising en hoe zij haar ervaringen gebruikt als scenarist en regisseur van haar eigen werk. Cinema is a a matter of what’s in the frame and what ’s out”, hield ze het publiek een uitspraak van Marin Scorsese voor. Jij bepaalt wat de kijkers te zien krijgen.

Als ze een script leest of met een regisseur een plan doorneemt, slaat ze meteen aan het tekenen om het tot leven te brengen. Een zin als ‘A figure in a long coat walks alone in the dark’ roept tal van vragen op: zijn er auto’s, zie je schaduwen, zijn er straatlantaarns. Hoe wil je het in beeld brengen? Met een ECU – een extra close-up, of een full view? Wat is de camerapositie? Hoe meer variatie in de manier waarop dingen in beeld komen, hoe meer leven er in de film zit, betoogde Schuch, die vele perspectieven en indelingen van het beeld liet zien. En het heeft praktische voordelen: als je precies weet wat in beeld komt, hoef je de rest van de set niet aan te kleden.

Visualiseer, doe het zelf ook, hield ze haar toehoorders voor. Zo ingewikkeld is het niet. Als je een driehoek, cirkel en vierkant kunt tekenen, dan ben je er al bijna.

Na een tweede filmpje met scenarist Roelof Jan Minneboo en casting director Rebecca van Unen, schoven Marjolein Beumer, Stienette Bosklopper en Jolein Laarman aan. Alle drie scenaristen die in een andere discipline begonnen zijn.

Stienette Bosklopper is vooral bekend als producent van Circe Films, maar had al lange tijd de sluimerende ambitie om zelf te schrijven. Dat leidde tot Cobain, de film die eerder dit jaar uitkwam. Het schrijven leerde haar onder meer om als coach van andere scenaristen iets meer afstand te houden; te veel eisen kan ertoe leiden dat de inspiratie wegebt.

Marjolein Beumer begon als actrice, maar boekte later succes als bedenker en schrijver van de films Soof 1 en Soof 2. “Als acteur voel je het ritme van een scène goed aan, de timing en of een dialoog lekker bekt”, vertelde ze. Beumers dochter klaagt wel eens dat ze veel om zichzelf lacht tijdens het schrijven. “Ik zit ook voortdurend te prevelen achter de computer.”

Jolein Laarman begon als production designer en was gewend om zich bij het lezen van scripts af te vragen met wat voor personages ze te maken had, waar ze woonden, hoe het licht was. “Je gebruikt decor, rekwisieten als woorden. Staan er boeken over filosofie of porno in de kast?” Die achtergrond gebruikte ze toen ze meeschreef aan bijvoorbeeld de film Tussenstand.

Jungle

Na de pauze stond één enkele scène centraal, uit de film Junglevan scenarist Ashar Medina. De scène, waarin de Syrische vluchtelingen Benyamin en Ibrahim nader tot elkaar komen in de beruchte Jungle bij Calais, werd vertoond en daarna ook nog voorgelezen.

Medina vertelde hoe hij na researchen in Calais en gesprekken met iedereen die maar met hem wilde praten, tot de scène kwam. Een dialoogrijke scène, die niet alleen het publiek maar ook de personages aan elkaar duidelijk maakte wat hun achtergrond was. Hij werd in het Nederlands geschreven, maar vervolgens vertaald, met input van vluchtelingen die onlangs zelf uit Syrië waren gekomen.

Na Medina werd regisseur Hetty de Kruijf erbij gehaald, die uitlegde dat de scène met al zijn tekst vooral goed werkte doordat er een scène met ruzie tussen het tweetal aan voorafging. Bij het oefenen werden bepaalde handelingen toegevoegd, vertelde ze. Ibrahim haalt een doek weg die tot dan toe tussen de jongens hing in hun gemeenschappelijke kamer en ze geven elkaar drank en sigaretten om de verbroedering te benadrukken.

Production designer Robert van der Hoop mocht vervolgens uitleg geven over zijn aandeel in de scène, die voor een groot deel in een nagemaakt tentenkamp op Zeeburg in Amsterdam werd geschoten. Hij moest zorgen dat de beelden pasten bij de beelden uit Calais zelf, waarmee de Amsterdamse beelden werden gemixt. “Het gaf kippenvel toen ik er rondliep”, zei regisseur De Kruijf over Van der Hoops kamp.

Van der Hoop vertelde verder hoe hij Ibrahim koele, blauwe kleuren meegaf, die pasten bij zijn depressieve karakter en de sfeer in het kamp weerspiegelden. Benyamin kreeg warmer en vrolijker kleuren, passend bij zijn optimisme en energie.

Als vierde schoof cameraman Aziz Al-Diliami aan, die onder meer vertelde dat de scène de eerste is waarin beide jongens samen in één shot te zien zijn – een beeld om de toenadering te versterken. Met al deze kennis werd de Jungle-scène een tweede keer vertoond.

Na opnieuw een filmpje, dit keer met editor Jasper Quispel en scenarist Rogier de Blok, werd de middag afgesloten met de uitreiking van de Vissen-Neerlandiaprijs voor Scenario. Winnares was Lilian Sijbesma met haar script Onder de blote hemel (Elvie). De jury liet weten dat in tegenstelling tot sommige eerdere edities, er dit keer grote eensgezindheid heerste dat dit scenario de prijs, waaraan een bedrag van 5000 euro verbonden is, moest winnen.

Tekst: Gertie Schouten

Foto’s: Wouter le Duc

Nouchka van Brakel wint Louis Hartlooper Prijs

Vrijdag 28 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Nouchka van Brakel voor het boek ‘Scènes uit mijn eigen draaiboek’. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de veertiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

Uit het juryrapport

Nouchka van Brakel beschrijft in haar boek de grote maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig waartoe zij zich niet alleen enorm toe voelde aangetrokken maar waar ze ook onderdeel van ging uitmaken. Vanuit haar idealen ontstaan iconische films, die behalve voor veel kijkplezier bijdragen aan de vrouwenemancipatie, in Nederland, en daarbuiten. Haar eerste films zijn direct nationaal én internationaal succesvol. Ze leveren haar ontmoetingen op met personen, zoals Farah Diba, Shirley MacLaine, Agnes Varda en Robert Altman. Grote namen die haar inspireren en haar kijk op de wereld en film beïnvloeden. Alles in haar leven draait om film; de films die gemaakt zijn, die gemaakt hadden moeten worden en die nog moeten komen. Haar boek geeft een heldere inkijk in het uitdagende proces dat film maken in Nederland is. Nouchka beschikt ruimschoots over de moed en onverschrokkenheid, die dat vereist. Verplichte kost voor alle filmstudenten in Nederland. Een prachtig zelfportret over een vrouw die haar tijd ver vooruit was, en zich schijnbaar moeiteloos staande wist te houden in een mannenwereld.

De jury is van mening dat er naast de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie dit jaar ook aanleiding is voor een eervolle vermelding. Het gaat om ‘Tot de laatste akte! 19 filmverzamelaars en hun sterke verhalen’ door Barend de Voogd. De liefde van de verzamelaar voor film op celluloid, doen je verlangen naar avonden waar een ratelende projector te horen is. Daarom roept de jury bioscopen, die nog beschikken over goede 35 mm projectoren, op om avonden te organiseren, waar deze verzamelaars hun passie en liefde voor hun bijzondere films kunnen delen met het publiek.

De uitreiking

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Jelle Nesna (namens DDG – Dutch Directors Guild). De jury bestond verder uit Jacqueline Epskamp (namens Netwerk Scenarioschrijvers), Simone van den Broek (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland), Martijn Kalkhoven (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers) en Steven Rubinstein Malamud (namens FPN – Filmproducenten Nederland).

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Lex Veerkamp, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting en natuurlijk ook voor belangstellenden. Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Joyce Roodnat, de winnares van vorig jaar, een voordracht over film, filmliefde en schrijven over film.

Nouchka van Brakel

Nouchka van Brakel (1940) was de eerste Nederlandse speelfilmregisseur die met films als Een vrouw als Eva (1979), Van de koele meren des doods (1982) en Aan maand later (1987) een groot publiek wist te bereiken. Het is niet toevallig dat vrouwen in vrijwel al haar films een centrale rol spelen: ze was vanaf de vroege jaren zeventig actief als in de vrouwenbeweging. Daarnaast maakte ze documentaires en televisieseries. En hoewel ze haar carrière inmiddels beëindigde, blijft er altijd iets om van te dromen.

Nominaties Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op vrijdag 28 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt. In 2017 werd Plot Magazine, het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers onderscheiden met de speciale vermelding, een unicum in de geschiedenis van de prijs.

De prijs wordt voor de vijftiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die bestaat uit vijf leden. Zoals gewoonlijk is het Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van genomineerde publicaties. De eerste week van september komt de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs is de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.

Shortlist genomineerde publicaties

De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018 zijn (in alfabetische volgorde):

  1. Maria Barnas & Dirk van Weelden (red.), Alex van Warmerdam – L’histoire kaputt, Nieuw Amsterdam en Eye Filmmuseum, 2018
  2. Nouchka van Brakel, Scènes uit mijn eigen draaiboek, Querido’s Uitgeverij, 2018
  3. vpro.nl/cinema
  4. Barend de Voogd, Tot de laatste akte! 19 filmverzamelaars en hun sterke verhalen, GDI, 2017
  5. Frans Westra, Floor Kulker, e.a., 100 jaar branchevereniging van bioscopen in Nederland – Van Nederlandse Bioscoopbond naar Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. NVBF, 2018

In de bijlage meer informatie over de publicaties van de vijf genomineerden.

Het Louis Hartlooper Genootschap

Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex (LHC) en de bijbehorende Stichting. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit een tiental filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen. Dit genootschap heeft in 2005 de Louis Hartlooper Prijs geïnitieerd. Het genootschap stelt zonder ruggespraak en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit representanten van de filmvakorganisaties uiteindelijk de winnaar kiezen.

Prijs

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het LHC, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarnaast een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek (doelstelling van de prijs indachtig). Dit jaar zal Joyce Roodnat, winnaar van 2017, de lezing houden.

“Buschauffeurs zouden allang hebben gestaakt”

Aldus Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond, in het Volkskrant-artikel van 4 augustus jl. over de vraag of schrijvers in Nederland nog wel kunnen leven van de pen. Conclusie van het artikel: de inkomsten van schrijvers zijn de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan, waardoor het vandaag de dag voor het gros van de schrijvers onmogelijk is ervan te leven. “Vrijwel niemand kan meer in stilte op een zolderkamertje zitten schrijven, zoals het romantische beeld wil, iedereen moet er werk naast doen.”

Lees meer >

OPROEP TOT OLEG SENTSOV DAG! – 14 AUGUSTUS 2018

Genoeg is genoeg: laten we niet kijken hoe Oleg Sentsov sterft – laten we dinsdag 14 augustus uitroepen tot OLEG SENTSOV DAG!

Ten noorden van de poolcirkel, in Ruslands gevangeniskolonie nummer 8 in Labytnangi, lijdt een man honger omdat de politiek faalt. De Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov, die betrokken was bij de ondersteuning van de protesten van Euro Maidan in Kiev en die zich heeft verzet tegen de inlijving van de Krim door Rusland, is al meer dan 90 dagen in hongerstaking.
Zijn advocaat Dmitry Dinze meldt dat Oleg Sentsov tijdens zijn hongerstaking, die hij op 14 mei begon, inmiddels 30 kilo is kwijtgeraakt, dat hij aan bloedarmoede lijdt en een trage hartslag heeft.
Sentsov’s neef Natalya Kaplan zegt: “De situatie is niet zomaar ernstig, de situatie is catastrofaal.”
Drie maanden van protest van de internationale culturele wereld tegen de behandeling van Oleg Sentsov zijn zonder resultaat voorbij gegaan. Drie maanden van talrijke oproepen op alle niveaus aan president Poetin en de Russische autoriteiten om Oleg Sentsov vrij te laten, bleven zonder resultaat. De stemmen van duizenden mensen op straat in meer dan 30 landen bleven ongehoord.
Wat moet er nog meer gebeuren voordat de machthebbers eindelijk hun menselijke gezicht laten zien?

Vandaag is het 3 maanden geleden dat filmmaker Oleg Sentsov in hongerstaking ging. Bij deze doen wij op u een beroep u in te zetten voor zijn vrijlating. Of het een gedrukt artikel, een online-tekst, een tweet of een e-mail aan de Russische Ambassade betreft, laten we ervoor zorgen dat 14 augustus bekend wordt als de dag van Oleg Sentsov.
Voel u vrij om onderstaande tekst te gebruiken, deze aan te passen of uw eigen tekst te maken. Ook om bijgevoegde afbeelding te gebruiken. Of deel de link naar zijn debuutfilm Gaamer (2012) op streaming IFFR Unleashed*. De opbrengsten hiervan komen volledig ten goede aan Sentsovs zaak.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet, tekent,
het bestuur van de European Film Academy

Media over de hele wereld, staatshoofden, leden van nationale parlementen en van het Europees Parlement, burgers – dinsdag 14 augustus zullen zij zich samen wenden tot president Poetin met een oproep tot menselijkheid: Toon genade, laat Oleg Sentsov vrij!

Berlijn, 13 augustus 2018
……………

Join us on Facebook
Twitter: @EuroFilmAwards
Instagram: eurofilmawards
YouTube: European Film Awards
#efa2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

MVSP Publiciteit
Monique van Schendelen
E-mail: monique@mvsp.nl | Tel: +31 (0)653 697 606

IFFR Unleashed
International Film Festival Rotterdam | Jenny Canters
E-mail: j.canters@iffr.com | tel: +31 (0)108909017

*Meer informatie over Sentsovs debuutfilm Gaamer (2012) op IFFR Unleashed:
https://mailchi.mp/iffr/dag-50-sentsovs-hongerstaking?e=578dd575aa
Link naar de film op IFFR Unleashed: https://www.iffrunleashed.com/film/gaamer

EUROPEAN FILM ACADEMY e.V.
Pascal Edelmann
Head of Press & PR
Kurfürstendamm 225, 10719 Berlijn, DUITSLAND
Tel: +49 (0)30 887 1670

 

 

 

 

 

 

 

Filmmakers winnen zaak en krijgen hogere royaltyvergoeding

De regisseur en scenarioschrijver van de film Soof zijn door de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht in het gelijk gesteld in de zaak die zij aanspanden tegen de producent van de film over een aanvullende royaltyvergoeding vanwege het grote succes van de film. Soof haalde bijna 8 miljoen op aan kaartverkoop.

Op grond van art. 25d Auteurswet (‘bestsellerbepaling’) hebben makers recht op een aanvullende vergoeding, wanneer de reeds overeengekomen vergoeding een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de exploitatie-opbrengst. Dat was hier het geval. Waar de producenten 50% ontvingen van (een deel van) de exploitatie-opbrengst, ontvingen regisseur en scenarioschrijver 7% resp. 5%. Volgens de Geschillencommissie is dat een ernstige onevenredigheid, nu vaststaat dat beide makers “een essentiële bijdrage hebben geleverd aan het succes van de film”.

Het beroep op de bestsellerbepaling slaagt dus. Een aanvulling van de royaltyvergoeding met 5% wordt redelijk geacht. Producenten zijn nu gehouden deze te betalen aan regisseur en scenarioschrijver.

Wat betekent dit voor de praktijk van makers?

Dit is de allereerste uitspraak van de Geschillencommissie. Tegen een achtergrond van makers die zeer terughoudend zijn om naar de commissie te stappen (kan niet anoniem, dus wat zijn de gevolgen voor je reputatie en je eigen praktijk?), en het leeuwendeel van de exploitanten dat niet bereid is zich bij de commissie aan te sluiten, is het belangrijk dat de commissie met deze uitspraak makers een steun in de rug geeft.

Uiteraard is het niet zo dat vanaf nu elke maker standaard 10-12% royaltyvergoeding kan eisen, als sprake is van een bestseller. Elk werk is anders, elke bijdrage van de maker daaraan is anders, elk budget en elke exploitatie-opbrengst zijn anders etc. Altijd dient een vergelijking gemaakt te worden tussen de opbrengst en de daartegenoverstaande vergoeding aan de maker, en tussen de prestaties die maker en exploitant hebben verricht. Dat is maatwerk.

Deze zaak ging over een film. Maar de bestsellerbepaling geldt voor elke maker, die een overeenkomst heeft gesloten om zijn/haar werk door een wederpartij te laten exploiteren. Dus ook schrijvers en vertalers van kinderboeken, schoolboeken, romans, essays en losse artikelen kunnen zich hierop beroepen.

De Auteursbond blijft deze zaak op de voet volgen, en zal haar leden hierover informeren.

 

Lees hier de uitspraak van de Geschillencommissie.

Lees hier de eigen uitleg van de regisseur over de kwestie.

Auteursbond en NVJ presenteren ‘ZZP cursusaanbod 50% korting’

 

De Auteursbond en de NVJ bieden gezamenlijk trainingen aan met 50% korting. Schrijvers, vertalers, journalisten en mediaprofessionals kunnen profiteren van dit nieuwe samenwerkingsproject, genaamd ZZP cursusaanbod 50% korting.

 

Een lidmaatschap bij de Auteursbond of de NVJ is niet vereist om gebruik te maken van de korting; ook niet-leden die geregistreerd zijn bij de KvK, komen ervoor in aanmerking.

 

Er worden trainingen aangeboden om als zelfstandige je tijd te efficiënter managen, je online identiteit te versterken of je eigen werk beter te presenteren. En er zijn nog veel meer mogelijkheden in het groeiende aanbod.

Klik hier om naar de informatiepagina van ZZP cursusaanbod 50% korting te gaan >

 

ZZP cursusaanbod 50% korting wordt mogelijk gemaakt door auteursrechtorganisatie LIRA, die reprorechtgelden op deze manier wil laten terugstromen naar freelancers in de media, en wordt zo financieel toegankelijker gemaakt. Dit geld moet ten goede komen aan ondernemerschap, werk en inhoud.

 

Het project werd voor het eerst aangekondigd op 23 juni jl., tijdens het Freelancersfestival 2018, en zal drie jaar duren. Houd de websites van de Auteursbond en de NVJ in de gaten.

 

Storyboard artist WONDER WOMAN hoofdgast op de Dag van het Scenario

Filmmaker Elizabeth E. Schuch is hoofdgast op vrijdag 28 september  tijdens de Dag van het Scenario. Zij zal in de Stadschouwburg in Utrecht een keynote geven over hoe zij als storyboarder bijdroeg aan grote films als Wonder Woman en Pacific Rim: Uprising en hoe zij haar ervaringen gebruikt als scenarist en regisseur van haar eigen werk.

De Dag van het Scenario is een jaarlijkse bijeenkomst tijdens het Nederlands Film Festival, voor scenaristen en andere filmprofessionals. Het thema van dit jaar is Het scenario en de collega’s: hoe brengen regisseurs, cameramensen, production designers en andere filmers een scenario tot leven en wat kunnen ze van elkaar leren?

Na de presentatie van Elizabeth Schuch zullen o.a. producent Stienette Bosklopper en actrice Marjolein Beumer vertellen hoe zij naast hun oorspronkelijke discipline ook zelf scenario’s schreven. Daarnaast zal het creatieve team van de prijswinnende One Night Stand Jungle met schrijver Ashar Medina analyseren hoe zij zijn scenario hebben vertaald naar een visueel medium.

Aan het slot wordt deVisser-Neerlandia prijs uitgereikt, een prijs voor een nog te produceren scenario die jaarlijks uitgereikt door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV). De presentatie van de 21e editie van de Dag van het Scenario middag is in handen van Jenny Mijnhijmer en Jaap Peter Enderlé. De samenstelling is in handen van het Netwerk Scenarioschrijvers.

Oleg Sentsov in de achtste week van zijn hongerstaking

Op dag 54 van de hongerstaking van Oleg Sentsov hebben de leden van FAN of Europe, het Europese netwerk van nationale film academies, en de European Film Academy, die samen duizenden filmmakers vertegenwoordigen, opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de Oekraïense filmmaker. Tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst op het internationale filmfestival van Karlovy Vary vroegen ze president Poetin en de Russische autoriteiten een menselijk gezicht te tonen en Oleg Sentsov onmiddellijk vrij te laten.

Mensenrechtenorganisaties uit de hele wereld en duizenden filmmakers en kunstenaars uit Europa en Amerika hebben hun steun betuigd sinds de regisseur en vader van twee kinderen op 14 mei zijn hongerstaking begon. In meer dan 70 steden in meer dan 30 landen gingen mensen de straat op voor manifestaties. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, riep in zijn openingsrede van de G7-top op tot de vrijlating van Sentsov alsook het Europese Parlement en andere politici en parlementen.

Top op heden zijn alle oproepen en diplomatieke benaderingen terzijde geschoven. In de achtste week van zijn hongerstaking loopt het leven van Oleg Sentsov ernstig gevaar.

Oleg Sentsov, die betrokken was bij de ondersteuning van de protesten van Euro Maidan in Kiev en zich verzette tegen de inlijving van de Krim door Rusland, werd op 10 mei 2014 door de Federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB) in zijn huis in Simferopol (Krim) gearresteerd waarna hij in Moskou ruim een jaar werd vastgehouden in afwachting van zijn proces.

Hoewel de belangrijkste getuige van de vervolging zijn verklaring introk omdat die “onder dwang” tot stand was gekomen, ging het proces door met de beschuldiging dat Oleg Sentsov “misdaden van terroristische aard” had gepleegd. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenschap.

Aan het eind van wat Amnesty International beschreef als een oneerlijk proces door een militaire rechtbank, bevestigde het Russische Hooggerechtshof in Moskou dit vonnis en werd Oleg Sentsov verbannen naar Jakoetië. De inzet van zijn hongerstaking is niet alleen zijn eigen vrijlating maar ook die van 64 politieke gevangenen uit de Oekraïne.

Bas Haring hoofdspreker op Dag van de Educatieve Auteur

Schrijver en filosoof Bas Haring is hoofdspreker op de Dag van de Educatieve Auteur. Haring wordt uitgedaagd een beschouwing te geven over de rol van educatieve auteurs, die het ‘Kwartje moeten doen laten vallen’. Een van de vragen hierbij is: Hoe breng je leerstof op een heldere en inspirerende wijze over?

De Dag van de Educatieve Auteur, een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van lesmateriaal, vindt plaats op 10 november a.s. in Amersfoort. Bas Haring is tevens informaticus en bijzonder hoogleraar op de leerstoel “publiek begrip van wetenschap” aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast schreef hij acht populair wetenschappelijke boeken over uiteenlopende onderwerpen zoals technologie, evolutie en economie. Verder schrijft hij columns voor onder meer de Volkskrant en diverse tijdschriften.

Naast de key note speech van Haring zijn er op de Dag van de Educatieve Auteur workshops, optredens en is er de uitreiking van de Educatieve Parel, een prijs voor het beste lesmateriaal. Het thema van de Educatieve Parel in 2018 is “Burgerschap past in elke les.” De organisatie van de Dag van de Educatieve Auteur is in handen van de Auteursbond, sectie Educatieve Auteurs.

Aanmelden voor de Dag van de Educatieve Auteur is mogelijk via www.dagvandeeducatieveauteur.nl.

Beeld: Heidi de Gier