Voorwaarden

Het Netwerk Scenarioschrijvers hanteert twee soorten lidmaatschap.

Je komt in aanmerking voor een volwaardig lidmaatschap als er minimaal één werk van je gerealiseerd is voor tv, film, radio, soap, opdrachtfilm of de nieuwe media en het Netwerk Scenarioschrijvers een kopie heeft ontvangen van minimaal één contract (in dienstverband of als zelfstandige). Eén van de voordelen van het lidmaatschap is de Netwerk-ledenpas met tal van kortingen.

De kosten van een lidmaatschap bedragen € 186,-.

Het aspirant lidmaatschap is bedoeld voor de professionele schrijver die nog geen openbaarmaking heeft gehad. Je komt hiervoor in aanmerking als je een erkende schrijfopleiding hebt gevolgd aan bijvoorbeeld de Filmacademie of de HKU. Schrijvers kunnen maximaal tien jaar aspirant lid blijven.

Wie al is aangesloten bij de Auteursbond, kan kosteloos (aspirant)lid worden van Netwerk Scenarioschrijvers mits wordt voldaan aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

De kosten van een aspirant lidmaatschap bedragen € 102,- per jaar.

Het buitengewoon lidmaatschap is mogelijk voor erfgenamen van auteursrechthebbenden die zelf over exploitatierechten beschikken. De kosten voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 186,00 per jaar.

Word lid