Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds heeft als missie het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van het filmklimaat in Nederland. Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten.

Scenarioschrijvers kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van hun werk voor verschillende soorten projecten en in verschillende samenwerkingsverbanden. De ontwikkeling en realisering van filmproducties zijn gebundeld in twee programma’s:

  • New Screen NL: richt zich op nieuw talent, filmisch experiment en korte film.
  • Screen NL: richt zich op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een theatrical en non-theatrical uitbreng.

Het Netwerk Scenarioschrijvers voert permanent dialoog met het Filmfonds om de creatieve en zakelijke positie van de scenarist te bevorderen. De afgelopen jaren heet het Netwerk Scenarioschrijvers onder andere de Vrijplaats ervaren scenaristen en de Vrijplaats beginnen scenaristen bedongen.

Lees meer.