Nominaties Kees Holierhoek Scenarioprijs 2017 bekend

De Kees Holierhoek Scenarioprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de scenarioschrijver van het beste oorspronkelijke Nederlandse televisiedrama. Vandaag maakt de jury de nominaties bekend:

  • Robert Alberdingk Thijm voor A’DAM – E.V.A, seizoen 3 (2016),
  • Jaap van Heusden en Rogier de Blok voor “DE NIEUWE WERELD (2013)
  • Franky Ribbens voor HOLLANDS HOOP (2014).

De Kees Holierhoek Scenarioprijs, voorheen bekend onder de naam Lira Scenarioprijs, wordt op 3 november voor de 12e keer uitgereikt. De winnaar(s) ontvangt(/en) een oorkonde en een bedrag van € 15.000.

De jury bestaat uit Threes Anna  (schrijver en regisseur), Noraly Beyer (voormalig presentatrice van het NOS Journaal en Radio Nederland Wereldomroep), Malou Gorter (actrice), Walter van der Kooi (historicus en recensent voor De Groene Amsterdammer) en voorzitter Max van den Berg (oud-commissaris van de Koning).

In aanmerking kwam al het oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première ging. Juryvoorzitter Max van den Berg: “In Nederland worden prachtige oorspronkelijke scenario’s geschreven. Dat verdient aandacht, erkenning en bekroning.”

Uit de nominatierapporten van de jury:

“Alberdingk Thijm schetst ook met het derde seizoen van A’DAM – E.V.A. een kleurrijke dwarsdoorsnede van onze bevolking waar de personages vooral mensen van vlees en bloed zijn die amuseren en ontroeren. Maatschappelijk relevant drama met empathie als grondtoon.”

“Van Heusden en De Blok slagen er met DE NIEUWE WERELD in om een actueel en relevant thema in nuances en met kunstzinnigheid ver boven het pamflet uit te laten stijgen. Geboeid en verrast volgen we de twee hoofdpersonages die niet meer verschillend van elkaar hadden kunnen zijn, maar hun tragiek verbindt hen.”

“Ribbens levert met HOLLANDS HOOP een spannend, slim en stuwend scenario af dat even kundig is als origineel. Opvallend sterk zijn de dialogen. De humor verzoent het geweld. Een oer-Hollandse thriller met internationale allure met een hoofdrol voor het landschap.”

Voor volledige nominatierapporten en meer informatie over de prijs kijk op www.keesholierhoekscenarioprijs.nl.

Over Lira

Stichting Lira is de auteursrechtorganisatie en belangenbehartiger voor alle schrijvers en vertalers. Lira zet zich in om de positie van auteurs in Nederland structureel te verbeteren. Voor meer informatie over Lira, kijk op www.lira.nl.
 

Kees Holierhoek Scenarioprijs in november 2017 uitgereikt

In 2013 werd deze prijs, toen nog de Lira Scenarioprijs genaamd, voor het laatst uitgereikt. Onder de nieuwe naam Kees Holierhoek Scenarioprijs wordt de scenarioschrijver van het beste oorspronkelijke Nederlandse televisiedrama bekroond.

Op 3 november 2017 wordt de vakprijs voor de 12e keer uitgereikt aan de scenarioschrijver(s) van het beste oorspronkelijke Nederlandse drama dat tussen 2013 en 2016 op televisie of online in première ging. Juryvoorzitter Max van den Berg: “In Nederland worden prachtige oorspronkelijke scenario’s geschreven. Dat verdient aandacht, erkenning en bekroning.”

De prijs

In 1993 riep Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) de prijs in het leven als waardering voor de scenarist(en) van Nederlands televisiedrama. De prijs, ter waarde van € 15.000,-, is de grootste scenarioprijs in het Nederlandse taalgebied.

In 2016 nam Kees Holierhoek, oprichter en 30 jaar voorzitter van Lira, afscheid. Als eerbetoon voor zijn niet aflatende inzet voor schrijvers van alle bloedgroepen, vernoemt de stichting de prijs voortaan naar hem.

Eerdere winnaars zijn o.m. Alma Popeyus & Hein Schütz (DE ENCLAVE), Frank Ketelaar (DE UITVERKORENE), Maike Meijer & Margôt Ros (TOREN C.), Mieke de Jong & Tamara Bos (ANNIE M.G.) en Ger Beukenkamp & Hans Hylkema (DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED)

De jury

De jury voor de Kees Holierhoek Scenarioprijs 2017 bestaat uit voorzitter Max van den Berg (oud-commissaris van de Koning), Noraly Beyer (voormalig presentatrice van het NOS Journaal en Radio Nederland Wereldomroep), Threes Anna (schrijver en regisseur), Malou Gorter (actrice) en Walter van der Kooi (historicus en recensent voor De Groene Amsterdammer).

Medio september maakt de jury drie nominaties bekend waaruit zij in november de winnaar kiest.

Over Lira

Stichting Lira is de auteursrechtorganisatie en belangenbehartiger voor alle schrijvers en vertalers. Lira zet zich in om de positie van auteurs in Nederland structureel te verbeteren.

keesholierhoekscenarioprijs.nl

Baanbrekende over-eenkomst tussen KB en Lira

Gistermiddag 8 mei 2017 ondertekenden Lily Knibbeler, algemeen directeur KB, en Kees Schaepman, vicevoorzitter van de Nederlandse auteursrechtorganisatie Stichting Lira, een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden. De overeenkomst markeert een belangrijk moment voor de DBNL: eerder gedigitaliseerde teksten (voornamelijk uit tijdschriften) kunnen nu online beschikbaar worden gesteld.

Collectieve overeenkomst biedt uitkomst

De KB wil vanuit haar maatschappelijke doelstellingen zoveel mogelijk teksten digitaal beschikbaar stellen. Dat wil de KB op een zorgvuldige manier doen, waarbij de belangen van de makers gerespecteerd worden. Bij grootschalige digitaliseringsprojecten bleek het al snel ondoenlijk om alle rechthebbenden individueel op te sporen; het verkrijgen van de benodigde voorafgaande toestemming voor online beschikbaarstelling is daardoor in veel gevallen niet haalbaar. Voor deze moeizame en kostbare zoektochten bieden collectieve overeenkomsten met organisaties van rechthebbenden soelaas. Zo sloten de KB en Stichting Lira al eerder overeenkomsten voor de beschikbaarstelling van kranten, tijdschriften en boeken via Delpher.

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

De DBNL (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB. Op een deel van de werken rust nog auteursrecht. Hierdoor is het niet mogelijk om deze teksten zonder toestemming van de auteurs online beschikbaar te stellen. De overeenkomst tussen de KB en Lira maakt dit voor een groot aantal in Nederland uitgegeven werken nu wel mogelijk. Hierdoor kan de DBNL teksten online zetten die tot nu toe geblokkeerd waren, wat bijdraagt aan de verdere ontsluiting van Nederlandstalig literair erfgoed. Dat is dus goed nieuws voor de gebruikers van de DBNL. In ruil hiervoor komen auteurs vanaf 2017 in aanmerking voor een bescheiden vergoeding die past bij het niet-commerciële karakter van de DBNL.

De KB, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Taalunie spannen zich in om ook de rechten van Vlaamse auteurs collectief te regelen.

Lira

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) is verheugd dat de KB heeft gekozen voor een collectieve regeling waarmee zij in ruil voor een vergoeding de wettelijk benodigde toestemming verkrijgt om tekstuele werken uit tijdschriften en boeken online op de website van de DBNL te plaatsen. Lira onderschrijft het maatschappelijk belang van het ontsluiten van het Nederlandse literaire erfgoed, maar vindt wel dat er een redelijke vergoeding tegenover dient te staan die ten goede komt aan de makers van het materiaal. Dit gebeurt nu met de overeenkomst tussen de KB en Lira – de ontsluiting van erfgoed op de website van de DBNL wordt gestimuleerd terwijl schrijvers via Lira in aanmerking komen voor een redelijke vergoeding.

Foto (David Kramer Photography): Kees Schaepman en Lily Knibbeler ondertekenen de overeenkomst