Overig

Lobby

Het Netwerk Scenarioschrijvers strijdt voor de bescherming van het auteursrecht, volwaardige honoraria voor scenarioschrijvers en een eerlijke verdeling van geworven inkomsten. Daartoe onderhandelt het met producenten, exploitanten en publieke partijen zoals de ministeries van OCW en van Veiligheid & Justitie, en de Raad voor Cultuur. Soms trekt het Netwerk alleen op en soms in samenwerkingsverbanden zoals het PAM (met Lira, VEVAM en NORMA, de Dutch Directors Guild en ACT) of de Europese FSE.

Zichtbaarheid

Het Netwerk meent dat zichtbaarheid van schrijvers een eerste stap is in erkenning van zijn werk, en daarmee op een betere onderhandelingspositie van de schrijver. Het Netwerk genereert aandacht voor scenaristen door prijzen uit te reiken als de vakprijs de Zilveren Krulstaart, de Gouden Pen voor schrijvers van films met meer dan 100.000 bezoekers en de Zilveren Pen, voor individuen of instellingen die zich onderscheiden in het zichtbaar maken van scenarioschrijvers.
Daarnaast meent het NS dat scenaristen zelf ook een taak hebben om minder bescheiden te zijn. Het ondersteunt scenaristen daarbij door bijv het organiseren van een workshop onderhandelen.

Talentontwikkeling

Het Netwerk begrijpt dat een schrijver nooit uitgeleerd is. Het Netwerk wil daarom gaan onderzoeken of hoe het scenaristen daarbij kan ondersteunen. Dat kan variƫren van het stimuleren van ontmoetingen van Nederlandse scenaristen met buitenlandse makers op filmfestivals tot het informeren over residencies.